Rosmalen
+31(0)6-22910465
info@fitbase.nl

privacy verklaring

Your health starts here

Fitbase respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om je bezoek aan onze website te verbeteren en onze diensten te kunnen uitvoeren. Mochten wij je gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor jouw toestemming te vragen. Fitbase zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeengekomen diensten.

De Fitbase website www.fitbase.nl zijn onderdeel van het bij de Kamer van Koophandel gevestigde bedrijf Fitbase van Roos Kersten onder nummer 17281948. Roos Kersten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Door gebruik te maken van de website of een van de aangeboden diensten ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Fitbase.

Contactgegevens Fitbase

Postadres:
Anna Blamanstraat 9
5242 ED Rosmalen
Dit adres is niet publiek toegankelijk.
E-mail: info@fitbase.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fitbase verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fitbase verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid

Persoonsgegevens die wij ontvangen via een bezoek aan onze website

Fitbase ontvangt je persoonsgegevens doordat je onze website bezoekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij ontvangen:
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Deze gegevens ontvangt Fitbase via:
• Google Analytics

Met het statistiekprogramma Google Analytics kan Fitbase onder andere bekijken hoeveel mensen de website bezoeken, waar ze vandaan komen en welke artikelen worden gelezen. Deze informatie gebruikt Fitbase om het bezoek- en klikgedrag op Fitbase.nl in kaart te brengen. Met deze informatie kan Fitbase de website verder optimaliseren. Fitbase ziet buiten de hierboven genoemde persoonsgegevens geen verdere persoonsgegevens. Google Analytics verkrijgt de informatie middels jouw IP-adres. De dienst heeft van Fitbase geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden.

Meer informatie over Google Analytics kun je hier vinden.

Reacties achterlaten onder een artikel

Onder artikelen op www.fitbase.nl bestaat de mogelijkheid een reactie te plaatsen. Bij het achterlaten van een reactie wordt jouw IP-adres zichtbaar voor Fitbase. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je naam, website en emailadres te tonen bij het reageren. Deze informatie wordt beschikbaar voor alle lezers van het artikel en blijft online staan. Bij het reageren op een artikel heeft iedere lezer echter ook de mogelijkheid om anoniem een reactie te plaatsen. In dat geval worden er geen persoonlijke gegevens zichtbaar voor andere lezers.

Bezoekers onder 16 jaar

www.fitbase.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij daarvoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor mij echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je denkt dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact op via info@fitbase.nl, dan kan deze informatie worden verwijderd

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics

Fitbase plaatst cookies van Google. Dit doet Fitbase om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en heb ik “gegevens delen” uitgeschakeld. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.

Social media knoppen

Op www.fitbase.nl staan social media buttons. Door deze buttons kan je artikelen delen op een social media platform. De meeste social media kanalen werken met cookies. Ik heb geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via je browserinstellingen. In de help-functie van je browser kun je vinden hoe je dit moet doen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fitbase verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder of voor overige marketingactiviteiten
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om onze diensten te kunnen uitvoeren
– Fitbase analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Doen van onderzoek en uitvoeren van analyses om ons dienstenpakket te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fitbase neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fitbase) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fitbase verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Fitbase bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van jouw browser instellingen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

Kennismakingsgesprek met Fitbase:
Als je een kennismakingsgesprek, inclusief intake hebt bij Fitbase geef je toestemming voor het verzamelen van jouw voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, gewicht, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en gezondheid. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk je een concreet trainings- en/of voedingsvoorstel te doen. Indien je na de kennismaking besluit om geen overeenkomst af te sluiten, verwijdert Fitbase onmiddellijk jouw gegevens.

Overeenkomst met Fitbase:
Als je een overeenkomst met Fitbase aangaat, geef je toestemming voor het verzamelen van jouw voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, gewicht, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en gezondheid. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk gebruik te maken van de diensten van Fitbase. Na beëindiging van de overeenkomst worden jouw persoonsgegevens voor de duur van 1 jaar bewaard. Persoonsgegevens die voortvloeien uit een fiscale bewaarplicht, worden bewaard voor de tijd welke wettelijk is vastgesteld. Een voorbeeld hiervan is debiteuren- en crediteurenadministratie; deze dienen bijvoorbeeld zeven jaar te worden bewaard.

Reacties onder artikelen:
Reacties onder artikelen blijven voor de duur van de plaatsing van het artikel online staan.

Mailinglijsten:
Gegevens ontvangen door inschrijving voor bv. een mailinglijst of een digitale workshop blijven bewaard zolang je jezelf niet hebt afgemeld. Mocht je je uit willen schrijven, dan kan dat ten alle tijden door middel van de link onderaan de mail die jij van Fitbase ontvangt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fitbase en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fitbase.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Fitbase wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Fitbase persoonsgegevens beveiligt

Fitbase neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@fitbase.nl

Veranderingen

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Het privacy beleid van Fitbase is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze diensten en website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten of website, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy beleid. Wij raden je aan om regelmatig ons privacy beleid te lezen.

Vragen en feedback

Fitbase controleert regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact opnemen via info@fitbase.nl

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteitpersoonsgegevens kun je hier meer informatie over verkrijgen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast in mei 2018.